36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 68

tel. 13 434 16 07

Sterylizacja suk i kotek

Zabieg ten eliminuje ucieczki, terytorializm, agresję. U suk i kotek sterylizacja może mieć znaczenie profilaktyczne, gdyż usunięcie jajników w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów gruczołu sutkowego i częste infekcje macicy.

Kupującym suki lub kotki warto uświadomić ,że sterylizacja pozwala nie tylko uniknąć niepożądanej ciąży, ale również kłopotów wynikających z cieczki. Wbrew panującym przesądom zabieg nie prowadzi do poważniejszych zmian w zachowaniu się zwierząt. Suki i kotki są normalnie żywotne i skłonne do zabawy.

Kastrowane psy , podobnie jak konie wałachy, nie są gorsze ,gdy chodzi o sprawność fizyczną. Pojawiającą się czasami skłonność do otyłości można ograniczyć stosowaniem odpowiedniej diety.Sterylizując psy i koty tworzymy ich zdrowszą populację, bezpieczniejsze i zdrowe środowisko oraz eliminujemy barbarzyńskie metody masowej destrukcji zwierząt. Nie ma wątpliwości, że bezdomne nie sterylizowane psy i koty są przyczyną wzrostu populacji zwierząt bezpańskich.

Czy zabieg operacyjny , czy blokada hormonalna ? Zdecydowanie zabieg. Raz na całe życie. Podawanie zastrzyków trzeba przerywać raz na 2 lata aby pojawiła się ruja. Ma to znaczenie dla utrzymania w zdrowiu suki. Zbyt długie podawanie hormonów może doprowadzić do ropomacicza, a ta choroba w większości przypadków kończy się operacją.